Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenia

Czcionka:

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukowsku

 

Tożsamość Administratora

Administratorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bukowsku reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowsku, 38-505 Bukowsko.
 

Dane kontaktowe Administratora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowsku

Bukowsko 290

38-505 Bukowsko

email:gops@bukowsko.pl

tel:0134674561

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Administrator  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez email gops@bukowsko.pl  lub pisemnie na adres Administratora.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko w celach i zadaniach realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowsku ustalonych do wykonania Uchwałą Rady Gminy w Bukowsku nr. XXVI/153/12  z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia statusu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowsku.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe będą udostępniane tylko w przypadkach przewidzianych  przepisami prawa bądź na podstawie zgody wnioskodawcy.

Okres przez, który dane osobowe będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukowsku przez okres wymagalny i zgodny z Zarządzeniem Nr 4/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowsku z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy z póżn.zm.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

Nie dotyczy

Informacja o prawie dostępu do danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe lub uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana dane osobowe narusza przepisy  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe pochodzą z informacji, którą Pani/Pan podają we wniosku/podaniu/prośbie. W dalszym etapie pracownik prowadzący postępowanie w konkretnym zakresie pozyskuje dane  z instytucji, baz danych, zbiorów, programów, systemów itd. dopuszczalnych przepisami prawa.

Informacja o dowolności bądź obowiązku dodania danych osobowych

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych w celu realizacji wskazanego przez Panią/Pana zadania jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie Pani/Pana wniosku/podania/prośby.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani też w formie profilowania.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2018r., poz.1000)

 

AKTUALNOŚCI:

"Dobry start "

Utworzono dnia 06.06.2018
DOBRY START Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ”Dobry start” – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowsku informuje, że od dnia 1 lipca 2018r. będzie...
czytaj dalej na temat: "Dobry start "

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny